Palliation ABC – avgiftsfri webbutbildning Svenska

1587

Utbildning - Jobba säkert med läkemedel - Vård- och omsorg

Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen. Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser som  Demens ABC är en webbutbildning framtagen av Svenskt Demenscentrum. Webbutbildningen riktar sig framförallt till personal inom vård och omsorg. sök på Jobba säkert med läkemedel Svenskt demenscentrum alternativt via länk: http://www.demenscentrum.se/Utbildning/Webbutbildningar1/utb-lakemedel/. Demens ABC plus är ett samlingsnamn för sex webbutbildningar för olika målgrupper.

  1. Smartare liv social kompetens
  2. Lasse gustavsson innan
  3. Teknikpunkten stockholm
  4. Exempel på sociologiska perspektiv

Svenskt demenscentrum. Demens på olika språk. Region Skåne. Ergonomi. Arbetsmiljöverket. Nollvision, demensvård utan tvingande åtgärder.

Primärvårdsutbildningen lanseras i slutet av september – tidigare utbildningar har resulterat i ett pris från Swedish Learning Awards 2010.

Svenskt Demenscentrum - Socialstyrelsen

Back to top. ✓. Vilken utbildning passar dig? Utbilda dig Väj mellan Demens ABC och 14 andra webbutbildningar.

Svenskt demenscentrum webbutbildning

Stjärnmärkning enligt Svenskt Demenscentrum

Hjälpmedel i hemmiljö, webbutbildning. IVO anmälan, illustration till  Palliation ABC är en avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som utvecklats av Betaniastiftelsen i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum. Basala hygienrutiner - digital utbildning.

Svenskt demenscentrum webbutbildning

Fallolyckor drabbar årligen 70 000 personer så pass illa att de behöver söka vård. Svenskt Demenscentrum Sveavägen 155 För frågor om denna webbutbildning, mejla bpsd.sus@skane.se eller ring 040-33 55 78. Svenskt Demenscentrum Sveavägen 155 113 46 Stockholm Tfn: 08 690 58 00 På Svenskt Demenscentrums utbildningsportal hittar du Demens ABC och andra avgiftsfria webbutbildningar.
Modellering pasta

Svenskt demenscentrum webbutbildning

Svenskt demenscentrum. Demens ABC plus. Fortsättningsutbildning för dig som arbetar inom vård och omsorg. Du väljer själv den inriktning som du arbetar inom. Svenskt demenscentrum. Demens på olika språk.

Ergonomi. Arbetsmiljöverket. Nollvision, demensvård utan tvingande åtgärder. Svenskt demenscentrum. Svenskt demenscentrum. Läkemedelsgenomgångar för äldre. En webbutbildning för att underlätta tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrift samt ge vägledning om läkemedelsgenomgångar för äldre.
Energiingenjör utbildning distans

Publicerad: 2019-04-09, Uppdaterad: 2020-04-28. Svenskt Demenscentrums webbutbildningar. På Svenskt Demenscentrums utbildningsportal hittar du Demens ABC och andra avgiftsfria webbutbildningar. Även externt producerade kurser som berör demensområdet finns på portalen. Webbutbildningarna har olika målgrupper men samtliga är öppna för alla. Klicka här för att komma till Svenskt Svenskt Demenscentrum Sveavägen 155 113 46 Stockholm Tfn: 08 690 58 00 E-post: info@demenscentrum.se Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som vänder sig till särskilda boenden, dagverksamheter, hemtjänst- och biståndshandläggarenheter. Syftet är att ge personalen kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet på sin arbetsplats.

Svenskt demenscentrum (SDC) är ett nationell kompetenscentrum för demensområdet. och utvecklat FUB:s och Svenskt Demenscentrums material Åldern har sin rätt.
Objektorienterad system analys och design

muntligt prov engelska
för koldioxidutsläppen från fordon betalas en skatt.
radiotjanst ab
investera lantbruk
traktor billig kaufen
stokes theorem proof

En webbutbildning om utvecklingsstörning, åldrande och

(Studiematerial med förslag på diskussionsfrågor finns på fliken Övrigt/Dokument om man vill använda… Demens ABC har tagits fram av Svenskt demenscentrum och är en helt kostnadsfri webbutbildning. Den är baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Svenskt demenscentrum. Palliation ABC. Grundutbildning i palliativ vård, oberoende av diagnos.

Webbutbildningar Demensteamet

Den kräver inga förkunskaper och är även öppen för studenter och andra intresserade av demensområdet. Webbutbildning | BPSD Vi har en avgiftsfri webbutbildning även Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se. Svenskt Demenscentrum har även tagit fram Om demens, en app till mobilen med fakta, tips och råd till poliser och ordningsvakter. Appen finns att ladda ned på AppStore (iPhone) och GooglePlay (Androidtelefoner). Se film från lanseringen av appen Webbutbildning Jobba säkert med läkemedel Drift och support sköts av Svenskt Demenscentrum. Jobba säkert med läkemedel, Svenskt Demenscentrum.

Vilken utbildning passar dig? Utbilda dig Väj mellan Demens ABC och 14 andra webbutbildningar. Svenskt Demenscentrum - Webbyrå Extrude interactive. Utbildningen är en basutbildning inför delegering av läkemedelshanteringen. ”Jobba säkert med Jobba säkert med läkemedel, Svenskt Demenscentrum  Demens ABC är Svenskt demenscentrums webbutbildning baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och Utgiven av: Svenskt Demenscentrum. Det tar cirka två timmar att genomföra hela utbildningen. Ett diplom kan laddas ned vid godkänt kunskapstest.