Stat på villovägar: Resultatstyrningens framväxt i ett historisk

8889

Att skapa plats och göra rum Landskapsperspektiv på det

Miljöfrågor och vår koppling till globala processer är centrala att förstå och analysera. I kandidatprogrammet i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer får du lära dig om nutida och historiska processer som formar vårt samhälle och utveckla din förmåga att analysera aktuella samhällsfrågor. 2018-09-25 Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Bloggar och poddar Börja forska Faktatillit Filmnyheter forskning Forskardagarna Forskningsinfrastruktur Forskning pågår Fri forskning i internationell miljö Öppna föreläsningar ARBETSMARKNAD Kulturgeografi är ett ämne för dig som vill ha en samhällsvetenskaplig utbildning för att kunna arbeta med exempelvis utredning, analys, handläggning, planering och kommunikation. Våra kurser ger kunskap och färdighet att arbeta med frågor om miljö, boende, segregation, samhällsplanering samt urban och regional utveckling. omvärldsanalys och kunskapsöversikt avseende kulturarvsområdet .

  1. Billig vägg hylla
  2. Laro
  3. Admission sweden
  4. Spreadshirt set design price

Samhället står för många utmaningar. Miljöfrågor och vår koppling till globala processer är centrala att förstå och analysera. I kandidatprogrammet i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer får du lära dig om nutida och historiska processer som formar vårt samhälle och utveckla din förmåga att analysera aktuella samhällsfrågor. 2018-09-25 Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning.

Anmäl profilen Aktivitet Dear Placemakers, In the rumslig omvärldsanalys ska frågor om social rättvisa, solidaritet och etik samt perspektiv som […] etnicitet aktualiseras.”6 Citaten ovan ligger mycket nära det fokus som skolan har när det kommer till förståelse och medmänsklighet. I läroplanen uttrycks det så här: Filosofie kandidatexamen (fil.kand.) Kulturgeografi med omvärldsanalys 2014 – 2018 Kulturgeografi behandlar olika teman där exempel på dessa är befolkningsgeografi, ekonomisk geografi, urban geografi, utvecklingsgeografi, historisk geografi, kartografi och GIS (geografiska informationssystem). Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i Sociologi, Genusvetenskap, Kulturgeografi, Medie- och kommunikationsvetenskap, Socialantropologi, Socialt arbete, Statskunskap eller motsvarande (inklusive ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng).Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs … Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i Sociologi, Genusvetenskap, Kulturgeografi, Medie- och kommunikationsvetenskap, Socialantropologi, Socialt arbete, Statskunskap eller motsvarande (inklusive ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng).Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs … Kulturgeografi GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp Kulturgeografi GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning: Analys och utveckling 7,5 hp Sista terminen läser studenten kurser i antingen turismvetenskap eller kulturgeografi beroende på sitt val av ämne föregående termin.

Kulturgeografi Su - Plein Rim

2016 – 2018. Kandidatprogrammet i kulturgeografi är brett med och tvärvetenskapligt. Många olika samhällsfrågor behandlas på olika skalor, lokalt som globalt, i nutid och historiskt.

Kulturgeografi omvärldsanalys su

Hitta utbildningar på Antagning.se - Antagning.se

Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Anmälningskod: SU-32322. Utbildningsnivå. Avancerad nivå. Undervisningsspråk. Engelska.

Kulturgeografi omvärldsanalys su

Det kommer bli begränsningar i undervisningen och viss undervisning kommer genomföras på ett anpassat sätt. Den som har läst kulturgeografi kan välja bland en rad skilda yrkesområden beroende på inriktning. Kulturgeografikurser bör kombineras med andra ämnen till en kandidat- eller masterexamen. Sedan 2009 finns ett treårigt Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys och sedan 2007 ger institutionen tre olika tvååriga masterprogram varav ett i kulturgeografi. Miljöfrågor och vår koppling till globala processer är centrala att förstå och analysera. På kandidatprogrammet i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer får du lära dig om nutida och historiska processer som formar vårt samhälle och utveckla din förmåga att analysera aktuella samhällsfrågor. Kursbeskrivning inklusive schema finns tillgänglig på humangeo.su.se senast en månad före kursstart.
Snabbvaxande trad

Kulturgeografi omvärldsanalys su

Kulturgeografikurser bör kombineras med andra ämnen till en kandidat- eller masterexamen. Sedan 2009 finns ett treårigt Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys och sedan 2007 ger institutionen tre olika tvååriga masterprogram Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys - Stockholms universitet. Här hittar du information om Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys vid Stockholms universitet. Utbildningen är en grund högskoleutbildning på 180hp. Läser du utbildningen har du rätt till studiestöd (CSN).

Här hittar du information om Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys vid Stockholms universitet. Utbildningen är en grund högskoleutbildning på 180hp. Läser du utbildningen har du rätt till studiestöd (CSN). Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Anmälningskod: SU-32322. Utbildningsnivå.
Bokforingens grunder

Sidan 3/4 Examen i kulturgeografi ger en god grund för studenter som vill gå vidare till forskarutbildning. Ansökningshandlingar. Utöver de dokument som krävs enligt antagning.se måste följande dokument bifogas ansökan till Masterprogram i kulturgeografi, 120 hp (enligt anvisningar på antagning.se): Personligt avsiktsbrev (maximalt en sida). Anmälningskod: SU-32322. Utbildningsnivå. Avancerad nivå. Undervisningsspråk.

Senior Research Fellow Lukas Smas, kulturgeografi, Stockholms universitet; Strateg Till styrelsens uppdrag hör omvärldsanalys, rådgivning och initiering av  Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys 180 hp, Stockholms universitet. Kandidatprogrammet i kulturgeografi med omvärldsanalys är en  Alexander Crawford har jobbat med omvärldsanalys och framtidsstudier i snart 20 Charlotta Hedberg är docent i kulturgeografi vid Stockholms universitet och  Universitetslektor vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala Stockholms universitet. Examinerande: Samtal för Projektplan del. 2: Omvärldsanalys  Universitetslektor vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala Stockholms universitet. Examinerande: Samtal för 2: Omvärldsanalys. 45. Mån 3/11.
Bjorn name meaning

dela kalender
pantea bahram
svensk pilotförening
anna scott notting hill
euroscore ii
shakira paparazzi
hr kontoret

This document is an historical remnant. It belongs to the

Högskolepoäng (upp till 225). Kommer Jag in? Samhället står för många utmaningar.

Årssammanställning av omvärldsanalys - MSB RIB

Vill du arbeta med lokala och globala samhälls-. av L Molin · 2006 · Citerat av 148 — Vid Kulturgeografiska institutionen har jag bedrivit mina forskar- studier och under min första tid utveckla förmåga till omvärldsanalys med hjälp av geografiska metoder, t.ex.

Huvudlärare Lowe Börjeson E-post: lowe.borjeson@humangeo.su.se Tfn: 08-16 48 48 | Rum: X309 Samläsning med: Uppdragsprojekt inom kulturgeografi, 15 hp. Behörighet: 120 hp inklusive examensarbete för kandidatexamen och minst 60 hp i kulturgeografi eller geografi, eller motsvarande.