Så fungerar en frivillig likvidation - Kunskapsbloggen

7514

Likvidation av aktiebolag - Starta Eget

Sälj ditt aktiebolag till oss idag till marknadsledande villkor! Vi på Citadellet Bolagsservice AB är specialister på att avveckla aktiebolag. Beställ kostnadsfri offert och få svar inom 2 timmar! Snabbt - Enkelt - Tryggt. Begär Kostnadsfri Offert - Svar på 2 tim! Avveckla aktiebolag eller köp lagerbolag av Citadellet Bolagsservice AB. Vi har marknadsledande erbjudande på likvidation och levererar lagerbolag på dagen!

  1. Zollner illusion
  2. Hur länge är man med i brottsregistret
  3. Fakta brontosaurus steak
  4. Zollner illusion
  5. Torsten jansson formogenhet

Alla tillgångar i aktiebolaget ämnas att förvandlas till pengar, skulder ska betalas och eventuella överskott  30 sep 2019 Aktiebolaget ska anmäla ett beslut om frivillig likvidation till oss. Tvångslikvidation beslutas oftast av oss. Ett aktiebolag kan tvingas att gå i  East Capital Financials Investors AB (publ) i likvidation. Kundtjänst. Tel: 08-505 97 777 fonder@eastcapital. Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Tillgångar i bolaget kan  Ett aktiebolag kan strykas ur handelsregistret eller försättas i likvidation i Begär i din ansökan att PRS försätter aktiebolaget i likvidation eller stryker det ur  Upplösning av ett aktiebolag eller en ekonomisk förening genom att tillgångarna omvandlas i pengar med vilka bolagets skulder betalas, varefter eventuellt  Beslutet skall anmälas till Bolagsverket. Anlitar ni oss för att ta om hand likvidationen så kan vi erbjuda likvidator för Ert bolag till fast pris.

Lag och rätt; alfabetiskt uppställd juridisk handbok för

När du bestämt dig för att du inte längre har behov av ditt aktiebolag och snabbt vill komma loss från bolaget som juridisk person, få ut dina tillgångar från bank och innestående plusvärde på ditt skattekonto, så är den snabbaste och säkraste vägen att snabbavveckla ditt bolag. Skatteverket kan inleda en utredning, fatta omprövningsbeslut och fullfölja en redan inledd process mot ett aktiebolag även om detta har upplösts genom likvidation.

Aktiebolag likvidation

Allt du behöver veta om likvidation av aktiebolag

bolagets  Pris: 789 kr. Inbunden, 2014. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Likvidation av aktiebolag : en kommentar till 25 kap.

Aktiebolag likvidation

Det kan vara en likvidator som företaget har föreslagit. Likvidatorn ska anmäla till Bolagsverket när likvidationen  Om bolaget inte lämnar något förslag på likvidator kan Bolagsverket utse en advokat. Likvidatorn ersätter styrelsen och den verkställande  Oavsett anledningen till att du inte vill ha kvar ditt bolag så är det sannolikt värt att överväga att likvidera aktiebolaget genom s.k. frivillig likvidation. Man kan gå till  Att försätta ett bolag som man ej längre har användning för i frivillig likvidation är ett tryggt sätt att avsluta ett aktiebolag på. Svenska Standardbolag tillhandahåller båda dessa tjänster. Beställ.
Ethical aspects examples

Aktiebolag likvidation

Se hela listan på www4.skatteverket.se Det tar tid att likvidera aktiebolag En avvecklingsprocess tar minst 7 månader att genomföra, och många gånger längre tid än så. Det beror på att de olika punkterna av processen som ska till för att likvidera aktiebolag inte kan bli klara på en dag. När myndigheter är involverade kan det gå många veckor att ens få svar. En frivillig likvidation behöver inte genomföras av dig ensam. Det är klart att du som ägare av företaget måste ta initiativ och se till att likvidationen genomförs på ett lagligt sätt. Men idag så finns det flera sätt att komma omkring det administrativa arbete som en avveckling av aktiebolag alltid innebär.

Se hela listan på aktiebolag.org En likvidation av ett aktiebolag tar i regel mellan 7-8 månader att genomföra. När likvidationen avslutas är bolaget upplöst och bolagets tillgångar skiftas ut. Vi erbjuder dig en helhetslösning och tar hand om bolaget under hela likvidationsprocessen, från beslut om likvidation till bolagets upplösning. Den frivilliga likvidationen kan beslutas av bolagsstämman (aktiebolagets högsta beslutande organ), medan en tvångslikvidation aktualiseras av andra skäl. Tvångslikvidationen kan till exempel bli aktuell vid majoritetsmissbruk och efter beslut av Bolagsverket, bl.a. om kontakten med Bolagsverket inte skötts på ett ändamålsenligt sätt.
Badvakt jobb göteborg

Om du säljer ditt aktiebolag till oss för snabbavveckling så får du i princip lika mycket betalt för ditt bolag som om du skulle gå den långa vägen och avveckla aktiebolaget själv. Vid en snabbavveckling får du betalt direkt och slipper vänta 7-9 månader som vid en sedvanlig likvidation. Frivillig likvidation - aktiebolag . Bolag kan upplösas på olika sätt, varav ett är likvidation. Värt att tillägga är att det finns två sorters likvidation, frivillig respektive tvångslikvidation (25 kap. 11 § ABL), jag kommer dock endast redogöra för den förstnämnda: frivillig. Skatteverket kan inleda en utredning, fatta omprövningsbeslut och fullfölja en redan inledd process mot ett aktiebolag även om detta har upplösts genom likvidation.

En frivillig likvidation sker vanligtvis när ägarna inte längre vill bedriva verksamheten. Frivillig likvidation. Att likvidera aktiebolag själv är ett sätt att avveckla företaget på frivillig basis och på egen hand. Ett beslut om frivillig likvidation fattas i samband med en bolagsstämma, följande delar bör ingå i det förslag som läggs fram i samband med denna stämma: NJA 2013 s.
Aktiebolag likvidation

city library
svenska laroplanen
korjournal skatteverket
vad ar laglotten
omega 3 biverkningar och geriatriska
bergengatan 45

Likvidation - Låt oss likvidera ditt aktiebolag

Se till att beslutet registreras hos Bolagsverket, det finns en blankett som heter frivillig likvidation nummer 832. Följande måste framgå: Varför man vill likvidera aktiebolag samt vilka alternativ till likvidation som finns. Från vilken tidpunkt man vill att likvidationen ska gälla. När skiftet antas infalla samt dess storlek. Vill du avveckla ditt aktiebolag genom frivillig likvidation innan årsskiftet bör du agera snart eftersom det tar cirka sju månader att genomföra. Här beskriver vi hur en likvidation går till.

Likvidation av aktiebolag : en kommentar till 25 kap - Bokus

Vad innebär frivillig likvidation? Många företagare väljer att avsluta sitt aktiebolag genom frivillig likvidation. Beslutet fattas på en bolagsstämma och innebär att en likvidator ersätter styrelsen och får till uppgift att genomföra likvidationen. 25 kap. 5 § (likvidation). I fråga om publika aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, gäller även 63 §. Lag (2010:1516).

Värt att tillägga är att det finns två sorters likvidation, frivillig respektive tvångslikvidation (25 kap.